سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : شرکت طب پلاستیک نوین تاریخ : 1397/2/7
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1524784237
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 قاشق دیپلمات( کارتن 1000 عددی ) 1,160,000 1,160,000
جمع کل (ریال):   1,160,000